Waterfall

Waterfall

Erfelek - miejsce wielu wodospadów. / Erfelek - multiple waterfalls.

Niedaleko miasta Sinop znajduje się urocze miejsce ukryte w górach. Kryje ono prawdziwy skarb, kaskadowe wodospady. Wspinając się po zboczu możemy oglądać 25 kolejnie po sobie występujących wodospadów.

Close to the city of Sinop there's a wonderful place hidden in the mountains. It helds a real treasure - multiple waterfalls. Climbing a hill you can see a 25 consequtive waterfalls.

Previous Post Next Post