AlbaLulia

AlbaLulia

Dziś razem ze zdjęciami, dźwiękowa pocztówka z Rumunii. Today apart from the photos, a sound recording from Romania.

Dziś parę zdjęć z Alba Lulia. Miasta położonego z Siedmiogrodzie. Wspominane już przez Ptolemeusza jako Apulon. Pod panowaniem rzymskim, znane jako Apulum. Było głównym centrum rzymskiej Dacji. Tu 1 grudnia 1918 roku ogłoszono proklamację przyłączenia Siedmiogrodu do Rumunii. Dzień ten jest dziś świętowane jako Dzień Niepodległości Rumunii.

Let's see some photos from Alba Lulia, a town located in Transylvania. Mentioned by Ptolemy as Apoulon, it became a Roman settlement called Apulum. It was a main city of roman region Dacia. Here on December 1st 1918, at dawn of WW1 Romanian people gathered to declare union of Transylvania with Kingdom of Romania. Now this date is celebrated as Romanian Independence Day.


Dzień zaczynam w kawiarni, która jak wszędzie, jest miejscem żywiołowych dyskusji.

I start the day at the cafe, which is a place of lively discussions.


Potem udaję się do historycznej części miasta. Tam natrafiam na festyn, w którym udział biorą dzieci z różnych rejonów Rumunii ubrane w stroje ludowe. Jest niesamowicie gorąco i doskonale rozumiem, że jest im tak samo niewygodnie, jak mi w stroju motocyklowym. Występy rozpoczyna mały Tudor, wykonując przejmująco hymn Rumuński.

Then I go to the historic part of town, just to discover a festivities that gather children from diffrent parts of Romania. They are beautifly dressed in their local traditional costumes. It's scorching hot and I can feel their pain as I'm melting under my motorcycle gear. It starts with little Tudor performing a Romanian anthem.

Previous Post Next Post