Gruzja Bonus / Georgia bonus

Miało już nie być wpisów z Gruzji, ale znalazłem coś czego nie można pominąć.

There is one more post from Georgia I cannot simply omit.

Przecinając Gruzję z północy na południe trafiłem do miasteczka Tsageri. Zjadłem obiad i już chciałem jechać dalej. W pobliskim budynku, na piętrze, pojawiła się głowa młodego chłopaka. Przyglądał się przez chwilę co robię, a potem ręką zachęcił żebym przyszedł, w drugiej pokazując jakiś lokalny instrument. Jak się okazało był to lokalny dom kultury. Porozmawialiśmy, wypiliśmy kawę, a potem chłopaki dali popis swoich niezwykłych umiejętności a capella.

Crossing through Georgia from north to south I've came to a town called Tsageri. I ate dinner and wanted to continue. In the nearby house I've seen a head of a young bloke in the window. He watched me for a moment then invited me waving his hand and showing me some local instrument in the other. It turned out to be a local culture center. We chatted a bit, drank some coffee and after that guys showed me their amazing singing skills.

Previous Post Next Post