Skalne miasto nr.1 / Cave city no. 1

Niedaleko miasta Gori znajduje się jedno z kamiennych miast Gruzji. Uplistsikhe. Wymawia się to jak up-listc-iche. Chwilę zajęło mi zanim byłem w stanie poprawnie to wymówić. Jest to najprawdopodobniej najstarsze miasto w Gruzji.

Close to the city of Gori there's a cave city called Uplistsikhe. As with most of the georgian names it's quite hard to pronounce. It took me a while to say it correctly. It's probably the oldest settlement in Georgia.

Previous Post Next Post