Blog

 


To będzie dłuższy wpis, ponieważ to, co zobaczyłem w Gori wymaga komentarza. This post is going to be a bit longer, because of the things I've seen in Gori.

Continue reading...

Niedaleko miasta Gori znajduje się jedno z kamiennych miast Gruzji. Uplistsikhe. Wymawia się to jak up-listc-iche. Chwilę zajęło mi zanim byłem w stanie poprawnie to wymówić. Jest to najprawdopodobniej najstarsze miasto w Gruzji.

Close to the city of Gori there's a cave city called Uplistsikh...

Continue reading...